کلاس نوروزی

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

نوروز 96

شنبه و چهارشنبه

16-17:30

5 و 9 فروردین 96

خانم نُوید عطرچین

این کلاس به صورت دو جلسه ای و در تعطیلات نوروز برگزار می شود. امکان شرکت در کلاس، به صورت تک جلسه نیز وجود دارد.
نوروز 97

یکشنبه و چهارشنبه

16-17:30

5 و 8 فروردین 97 خانم هلاله حق