اکا پادا راجا کاپوتاسانا1(آمادگی) (Eka Pada Rajakapotasana 1)

معنی:

اکا یعنی یک، پادا یعنی پا و کاپوتا به معنی کبوتر است. راجاکاپوتا یعنی شاه کبوترها. در این وضعیت، قفسه سینه همانند کبوتر دمنده(بادکنکی) به جلو هل داده می شود.

 

تکنیک:

• روی زمین بنشینید و پاها را به روبرو صاف کنید.
• زانوی راست را خم کنید و پای راست را روی زمین بگذارید طوریکه پاشنه راست، کشاله ران پای چپ را لمس کند. زانوی راست را روی زمین نگه دارید.(در تنوعی از این حرکت، ساق پای راست را موازی جلوی مت نگه می داریم.)
• پای چپ را عقب ببرید و کل پا را روی زمین قرار دهید. جلوی ران چپ، زانو، ساق و رویه انگشتان پای چپ با زمین تماس دارند.
• کف دستان را روی کمر بگذارید، قفسه سینه را به جلو هل بدهید، گردن را کشیده کنید و سر را به عقب ببرید. برای چند لحظه در این وضعیت باقی بمانید. سپس دست ها را روی زمین و در جلو قرار دهید و همچنان قفسه سینه را باز کنید.
• این وضعیت را تمرین کنید تا به مرور انعطاف کافی برای انجام حرکت به صورت کامل حاصل شود.

 

فواید:

• کشش رانها، ماهیچه های باسن و عضله پیریفورمیس
• تأثیری بسیار در بهبود علائم سندورم پیریفورمیس (سندروم پیریفورمیس piriformis syndrome بیماری است که در آن به علت سفت شدن یا اسپاسم عضله پیریفورمیس، عصب سیاتیک آزرده میشود و این آزردگی موجب احساس درد در باسن و انتشار این درد به کمر و پشت ران میگردد.)
• افزایش انعطاف لگن
• از بین بردن خشکی کمر و کمردرد
• بهبود مشکلات مجاری ادرار