آکشار پاور یوگا

این سبک یوگا، توسط "گراند مستر آکشار" با الهام ازمدل هاي باستاني هاتا و آشتانگا يوگا ارائه شده است و هدف اصلی آن این است که شما را قادر سازد تا با نیروی درونی خود مرتبط شوید و از طریق تمرینات به سطحی از سلامت و تناسب برسید.


تمرکز پاور یوگا روی مدیریت وزن، ساخت و تقویت ماهیچه های مرکزی بدن، قدرت، استقامت و انعطاف است و هدف آن رسیدن به یک بدن قوی و سالم با وزن متعادل است.


کلاس پاوریوگا با پرانایاما شروع می شود و با آن خاتمه می یابد که به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. زمانی که ذهن به طور کامل آماده شد، حرکات کششی در یک توالی از آساناها انجام می شود که افزایش انرژی و قدرت را به همراه می آورد. طراحی توالی حرکات در این سیستم، برای انعطاف پذیری و آزادسازی استرس از ماهیچه هاست. پس از گرم شدن بدن، مرحله بعد، مرحله قدرت و کنترل آن است که به ایجاد تعادل در بدن و آماده سازی آن برای حرکات پیشرفته کمک می کند.

 

در تمرین پاور یوگا، شخص در تمرینات توقف می کند که فایده حرکت را چندین برابر می کند. این کار همچنین تمرکز و بالانس را افزایش داده، خشکی و چربی را کاهش می دهد و فواید مدیتیو دارد. پس از پایان تمرینات با بازگشت مجدد به گونه های مختلف تنفس، با مدیتیشن کلاس به پایان می رسد.

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا