یوگا و ماساژ صورت

 

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

تک جلسه یوگا و ماساژ صورت

جمعه 

12:45-14

30 بهمن 94

14 اسفند 94

خانم افسانه حجتی این کلاس به صورت تک جلسه برگزار می شود.

جمعه 

12:30-14

22 مرداد 95

9 مهر 95

15 بهمن 95

جمعه 

14:30-16

17 اسفند 97 در این تاریخ، یوگای صورت به همراه یوگای خنده ارائه می شود.

 

یوگای صورت

face yoga

یوگای صورت به مناسبت روز جهانی زن، هفدهم اسفند ماه 1397