یوگای خنده

 

نام کلاس

روز معارفه

ساعات کلاس

تاریخ برگزاری

نام استاد

توضیحات

یوگای خنده

_

پنجشنبه

 15:30-18:30

21 دی 96

خانم مریم رامک

این کلاس در یک جلسه ارائه میشود.

یکشنبه

 18:45-21

16 اردیبهشت 97

جمعه

 12:30-14:30

17 اسفند 97 در این تاریخ، یوگای خنده به همراه یوگای صورت ارائه می شود.

 

laughter yoga

تولد 23 سالگی یوگای خنده، بیست و یکم دی ماه 1396

 


روزجهانی خنده 16 اردیبهشت 97

روز جهانی خنده، شانزدهم اردیبهشت ماه 1397 

 

 

یوگاخنده

یوگای خنده

laughteryoga

یوگای خنده به مناسبت روز جهانی زن، هفدهم اسفند ماه 1397