مدیتیشن

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ 

 نام استاد

توضیحات

Chakra Flow

+

 Meditaion

دوشنبه 19:30-17:30 3 شهریور 99 خانم نُوید عطرچین

- مروری بر هفت چاکرای اصلی

- یک ساعت موزیک با مانتراموزیک مخصوص هر چاکرا

- مدیتیشن با تمرکز روی چاکراها

چهارشنبه 21-19 12 شهریور 99

Yama Flow

+

 Meditaion

دوشنبه 21-19 29 شهریور 1400

- مروری بر 5 اصل یاما 

- انجام توالی از حرکات با مانتراموزیک مخصوص هر یاما

- مدیتیشن با تمرکز روی یاما ها

FULL MOON

yoga, pranayama & meditation

چهارشنبه 21-19

28 مهر1400

- شرح تاثیرات ماه کامل روی ذهن و بدن، بر اساس آیورودا

- معرفی تمریناتی برای کنترل انرژی ماه (چاندرا)

- انجام یوگا، تمرینات تنفسی و مدیتیشن