هنر چیدمان حرکات

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 نام استاد

توضیحات

هنر چیدمان حرکات

چهارشنبه 21:15-19:15

10 آذر 1400

24 آذر 1400

خانم نُوید عطرچین

- ارائه کلیاتی از روش های چیدمان حرکات در کلاسهای هاتایوگا و وینیاسافلو

- شرح کامل رویکرد "Peak Pose" به عنوان پایه ای ترین روش چیدمان آساناها

-مناسب برای مربیان یوگا و افرادی که قصد مربیگری یوگا دارند.

- جلسه سوم، مناسب آن دسته از شرکت کنندگان است که به  مطالب دو جلسه اول اشراف پیدا کرده باشند.