یوگا برای خانمها

 

نام کلاس

ساعات کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 نام استاد

توضیحات

یوگا برای خانمها

 

(مناسب برای همه خانمها ازمربیان و تمرین کنندگان یوگا گرفته تا افرادی که تابحال یوگا را تجربه نکرده اند)

چهارشنبه 21-19:30

(2 جلسه تئوری)

 

دوشنبه 21-19:30

(1 جلسه تمرینی)

28 اردیبهشت 1401

9 خرداد 1401

خانم نُوید عطرچین

در جلسات تئوری، شیوه تمرین مناسب در
۱. دوران پریود،
۲. آمادگی برای بارداری و
۳. دوران منوپوز
معرفی خواهند شد؛ و در جلسه عملی توالی این آساناها به طور جداگانه معرفی و انجام خواهد شد.


شرکت در جلسه عملی، اختیاری است.

 

در جلسات تئوری با چه موضوعاتی آشنا می شویم؟

 

- در طول ماه، چرا گاهی در بدن احساس قدرت بیشتری می کنیم و گاهی حس می کنیم بیشتر انعطاف داریم؟

- چگونه با ریتم بدن در فازهای مختلف تغییرات هورمونی، همسو شویم و تمرین یوگای خود را چگونه تغییر دهیم؟

- با یوگا چگونه به بارداری، بهبود علائم PMS(سندروم پیش از پریود)، انقباضات دوران پریود و بهبود علائم منوپوز کمک کنیم؟

- با دیافراگم لگنی و علائم عدم تعادل آن آشنا شویم و ببینیم چگونه می توانیم به تعادل کف لگن کمک کنیم؟