تراتاکا چیست؟

تراتاکا

با تراتاکا بیشتر آشنا شویم...


یکی از مهمترین و سودمند ترین روش های تمرکز ذهن تراتاکا است. واژه تراتاکا به معنای ثابت خیره شدن است؛ یا به عبارتی خیره شدن به یک نقطه یا موضوع، بدون آنکه پلک ها به هم بخورند و یا مژه زده شود. این عمل کانونی کردن چشم ها است و انعکاس آن بر ذهن مانع می شود که مسائل دیگر به ذهن راه پیدا کنند. تراتاکا حالتی از مراقبه است که خلاقیت و ظرفیت ذهن را افزایش می دهد. در تمرینات هاتا یوگا، تراتاکا یکی از تمرینات شش گانه نظافتی است که تا حدودی بین "هاتا یوگا" و "راجا یوگا" مانند یک پل است. هنگام خیره شدن و نزول اشک از چشم ها به هاتا یوگا نزدیک می شود و در هنگام مشاهده درونی، به راجا یوگا مربوط می گردد. بر حسب تحقیقات علمی، تراتاکا در رفع بیماری های چشم، درد چشم، سردرد، نزدیک بینی، پیرچشمی و حتی آب مروارید موثر است و با تمیز کردن چشم ها قدرت دیدن حقایق را آشکارا افزایش می دهد. علاوه بر اینها، تمرین تراتاکا با یک سلسله اعمال کامل فیزیکی و روانی همراه است که در درمان افسردگی، حساسیت، بی خوابی، اضطراب، کند ذهنی و ضعف حافظه موثر بوده و بیشترین تأثیر را روی آجنا چاکرا و بافت مغز دارد.

 

تراتاکا در پنج وضعیت مختلف تمرین می شود: خیره شدن به بیرون، ترکیبی از تمرکز بیرون و درون، خیره شدن به درون، خیره شدن به تهی، خیره شدن دامنه دار

 

گردآورنده: الهام غفاری