آشنایی با چاکراها

چاکرا ها

چاکرا چیست؟

در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می شود.


چاکرا کلمه ای سانسکریت است که اصطلاحا به معنی چرخ یا دایره می باشد. در بدن چاکراها یا مراکز انرژی فراوانی وجود دارد ولی اصلی ترین آنها هفت چاکرا هستند که بطور مداوم در حال چرخش می باشند. این هفت چاکرای اصلی در راستای ستون فقرات واقع شده اند.


هر چاکرایی ارتباط مستقیم با یک سری از ارگانهای بدن دارد وتاثیرات چاکراها روی عملکرد ارگانهای متناظر و همچنین عملکرد روحی وروانی ما است. چاکراهای اصلی، انرژی حیاتی را برای اعضای اصلی وحیاتی بدن تامین می کنند و اگر این مراکز انرژی به خوبی کار نکنند، اعضای حیاتی بدن ضعیف وبیمار می شوند چراکه برای درست کار کردن انرژی کافی ندارند.


چاکراها یا مراکز انرژی نه تنها بر روی اعضای بدن تاثیر گذارند بلکه بر روی قسمت های مخصوصی از حواس و ادراک وآگاهی های بدن نیز تاثیر گذارند. اغلب تمرین های طراحی شده در یوگا به منظور تمرکز روی چاکراها است تا با تحریک جریان انرژی به فعالیت آنها کمک شود و در نتیجه به سلامتی هر چه بیشتر جسم وروان منجر شود.

 

هفت چاکرا در بدن به شرح زیر هستند:
مرکز اول : مولادهارا ( Muladhara chakra)
مرکز دوم : سوادهیستانا (Swadhisthana chakra)
مرکز سوم: مانی پورا (Manipura chakra)
مرکز چهارم: آناهاتا ( Anahata chakra)
مرکز پنجم : ویشودهی (Vishuddhi chakra)
مرکزششم : آجنا (Ajna chakra)
مرکزهفتم : ساهاسرارا (Sahasrara chakra)

جاکرا


چاکرای اول: مولادهارا چاکرا یا چاکرای ریشه (Root chakra)نامیده میشود وجایگاه آن در ابتدای ستون مهره ها بین مقعد ودستگاه تناسلی است.

 

 چاکرای دوم : سوادهیستانا چاکرا می باشد که چهار انگشت پایین تر ازناف در امتداد کشاله رانها واقع شده است واصطلاحا به معنی جایگاه خود می باشد.

 

چاکرای سوم: مانی پورا نامیده می شود. درزبان سانسکریت مانی پورا به معنی شهر جواهرات است وچاکرای مانی پورا مرکز حرارت و نقطه کانونی گرماست و منطبق بر شبکه خورشیدی در بدن است.

 

چاکرای چهارم : آناهاتا چاکرا می باشد. واژه آناهاتا در زبان سانسکریت به معنای نشکن-ضد ضربه یا بی صدا می باشد. جایگاه این چاکرادر ناحیه قلب است و این چاکرا با ریه ها ودستگاه تنفس و گردش خون ارتباط دارد.

 

چاکرا پنجم: ویشودهی چاکرا می باشد که در زبان سانسکریت به معنای تصفیه کردن و ناب شدن است. این چاکرا در مقابل گلو و منطبق با غده تیرویید می باشد.

 

چاکرای ششم: آجنا چاکرا می باشد. این چاکرا بنام های چشم سوم ویا چشم خرد نیز نامیده میشود ودرلغت به معنی فرمان یا مرکز فرمان است. جایگاه آن بین دو ابرو وسط پیشانی می باشد.

 

چاکرای هفتم: ساهاسرارا چاکرا است که چاکرای تاج نامیده می شود. این چاکرا در ورای شش مرکز دیگر در نقطه ای در تاج سر وبه روایتی خارج از سر قرار دارد.

 

 

گردآورنده: شهلا رامیار

 

بیشتر بخوانیم:

لایه های بدن چه هستند؟