شفای زندگی

شفای زندگی

 کتابی معتبر درباره آن دسته الگوهای ذهنی که در جسم بیماری می آفریند... 

 

لوییز ل.هِی نویسنده کتاب پرفروش شفای زندگی از رهبران بلند آوازه بین المللی" نهضت عصر نوین" است.
پیام اصلی خانم لوییز هی این است که : "اگر مشتاق باشیم که روی ذهن خود کار کنیم، تقریبا همه چیز را میتوان شفا داد." نویسنده این کتاب، تجربه هایی بسیار و اطلاعات دست اولی درباره شفا دادن دارد که سخاوتمندانه آنها را در اختیار ما می گذارد. حتی این دانش که چگونه سرطان وخیم پیشرفته اش را خود علاج کرده است. خانم لوییز هی، در سخنرانیها و کلاسها و تمرین های عملی اش، و حتی هنگامی که به عنوان سخنران میهمان، بر صحنه تلویزیون ظاهر می شود، مراحل عملی برای زدودن ترس، و علل امراض را بیان می کند.

 

لازم به ذکر است که این کتاب نمی خواهد که هر گونه تماس با پزشک را کنار بگذارید؛ یا بدون نظر پزشک، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دست به مداوایی بزنید. هدف این کتاب این است که بتوانید با همکاری با پزشک خود، و با یاری او، برای تندرستی و سلامت بیشتر، به دلایل نهفته و علل روانی مشکلات و بیماری خویش پی ببرید؛ و بتوانید با شادمانی هرچه تمامتر، مسئولیت همه جانبه زندگی خود را به عهده بگیرید.

 

نکاتی درباره فلسفه خانم لوییز هی
ما صد در صد در برابر همه تجربه هایمان مسئول هستیم.
هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد، آینده ما را می آفریند.
نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است.
عذاب هر کس به دلیل انزجار از خویشتن، و احساس گناه است.
درونی ترین احساس هر کس این است که: " آنچنان که باید خوب نیستم." این تنها یک اندیشه است و اندیشه را میتوان عوض کرد.
انزجار و انتقاد و احساس گناه بیش از هر الگوی دیگر صدمه می زند.
دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی مرض سرطان را نابود میکند.
هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم، همه چیزهای نیکوی زندگی به حرکت در می آید.
ما باید گذشته را رها کنیم و همه را ببخشاییم.
باید مشاقانه بخواهیم که خویشتن دوستی را بیاموزیم.
تأیید و پذیرش خویشتن در زمان حال، کلید دگرگونی های مثبت است.
این ماییم که این به اصلاح "بیماری" را در تن خود می آفرینیم.