نیمه تاریک وجود

نیمه تاریک وجود

توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید.....

با خواندن این کتاب به شکل غیرحضوری در کلاس "روند سایه" دبی فورد شرکت داشته باشید و از حاصل تجارب بیش از دو دهه او در جهت پذیرش و بخشایش خود و دیگران برخوردار شوید. آنگاه است که برای نخستین بار همه ویژگی های وجودتان را به گرمی در آغوش خواهید گرفت و در پی یافتن موهبت یکایک آنها خواهید بود. "نیمه تاریک وجود" راز حضور طلایی را که در تاریکی وجودتان نهفته است، به شما می آموزد.

اغلب ما هنگامی که تاب تحمل درد و رنج بیشتری را نداریم، در مسیر رشد و تکامل گام بر میداریم. کتاب "نیمه تاریک وجود" از آن بخشی از شخصیت ما پرده برمیدارد که روابط ما را به بن بست می کشاند، روح ما را میکشد و مانع از تحقق رویاهایمان می شود. کارل یونگ این بخش را "سایه" می نامد. "سایه" شامل همه آن ویژگی های شخصیتی ماست که سعی میکنیم پنهان و یا نفی کنیم. "سایه" آن جنبه های تاریکی را در بردارد که باور داریم از نظر خویشان، دوستان و از همه مهمتر، خود ما پذیرفتنی نیست.
نیمه تاریک وجود در اعماق آگاهی مان دفن شده و از دید ما و سایرین پنهان است. پیامی که از این مخفیگاه دریافت می کنیم ساده است: " من عیب و ایرادی دارم. من خوب نیستم. من دوست داشتنی نیستم. من شایسته نیستم. من بی ارزش هستم."
بسیاری از ما مضمون این پیام ها را باور میکنیم. ما اعتقاد داریم چنانچه به اعماق وجود خود نگاهی دقیق بیندازیم، با موجودی وحشتناک رو به رو خواهیم شد و در نتیجه از ترس آن که مبادا شخص غیرقابل تحملی را در وجودمان یابیم، از بررسی دقیق خود طفره می رویم. ما از خودمان می ترسیم، از تمام افکار و احساساتی که سرکوب کرده ایم، می ترسیم! برخی از ما چنان با این افکار و احساسات ناآشنا هستیم که فقط زمانی متوجه آنها می شویم که آنها را به دیگران نسبت دهیم. ما ترس خود را به محیط زندگی، دوستان، خویشان و حتی بیگانگان فرا می افکنیم و این ترس چنان شدید است که تنها راه مقابله با آن را پنهان و یا انکار کردن آن می دانیم.

برگرفته از فصل یکم کتاب " نیمه تاریک وجود" ؛ جهان بیرون، جهان درون