شما می توانید یک زندگی استثنائی بیافرینید

زندگی استثنائی

به جای بحث درباره اینکه رادیو چگونه کار می کند، به سادگی آن را روشن کنید و روی ایستگاه مورد علاقه خود قرار دهید....

شما شایستگی داشتن یک زندگی استثنائی را دارید.

ما موجودات قدرتمندی هستیم که آینده خود را با هر فکر و هر کلامی که بر زبان می آوریم رقم میزنیم. ما با افکار، کلمات و احساساتمان، تجربیات زندگی خود را خریداری می کنیم. ما می توانیم در عمیق ترین و مثبت ترین سطح ذهن، موجودات قدرتمندی باشیم.

مهمترین کار برای مواظبت از خود این است که مراقب افکارمان باشیم. آنچه فکر می کنیم، می گوییم و عمل می کنیم به دنیای بیرون فرستاده می شود و از همان نوع به سوی ما باز می گردد.

در این کره خاکی برای هر کس کاملا ممکن است که موفقیت خود را جشن بگیرد. افکار، کلمات و اعمال درست موثرترین نتایج را به بار می آورند.

شما سرچشمه زندگی و تجربیات خود هستید. اگر انتخاب کنید که با شادمانی زندگی کنید، عالم هستی از شما حمایت می کند و به رویای شما جامه عمل می پوشاند.

انتخاب با شماست.

خالق یک زندگی استثنائی باشید...

چگونگی شروع روز، تعیین کننده تجربه تمام روز شماست... 

هرگونه روز خود را تجربه کنید، همانگونه زندگی خود را تجربه خواهید کرد...

عادت را نشکنید- آن را منحل کنید...