پیام گم گشته

پیام گمگشته

عرفان قبایل بومی استرالیا...

افراد یک قبیله بیابان نشین، (در استرالیا) که خود را مردم حقیقی می خواندند، از یک زن آمریکایی دعوت می کنند تا در سفری چهار ماهه در بیابان ها آن ها را همراهی کند. او در طی 2500 کیلومتر پیاده روی با پاهای برهنه، در صحرای پرفراز و نشیب، شیوه تازه ای برای زندگی و شفاگری می آموزد که بر مبنای حکمت فرهنگی 50 هزار ساله بنا شده است و به دگرگونی عمیق وی منجر می شود.

کتاب پیام گم گشته، پیامی بی همتا، به موقع و قدرتمند به تمامی بشریت ارائه می کند: هنوز امکان نجات جهان وجود دارد؛ به شرط آنکه متوجه شویم تمامی موجودات، چه گیاه، چه حیوان و چه انسان، بخشی از یگانه در همه جا حاضر هستند. اگر این پیام را به کار بندیم، زندگی ما هم چون زندگی مردم حقیقی، از معنا و حس هدفمندی سرشار خواهد شد.

از نویسنده به خواننده:

...مایل هستم به شما که این کتاب را در دست گرفته اید، بگویم به نظر می رسد برخی افراد فقط در پی سرگرمی و تفریح هستند. اگر شما یکی از این افراد هستید، خواهش میکنم این کتاب را بخوانید و از آن لذت ببرید و هم چون همه سرگرمی های خوب دیگر آن را پشت سر بگذارید. این داستان به نظر شما کاملا تخیلی خواهد بود و به اندازه پولی که برای خرید آن داده اید، از آن لذت خواهید برد. از خرید این کتاب پشیمان نمی شوید.

اما اگر از آن افرادی هستید که به پیام کتاب گوش می دهید، پیام رسا و نیرومندی خواهید شنید که تا اعماق وجودتان نفوذ خواهد کرد. می دانید، امکان داشت شما به جای من به این سفر رفته بودید و باور کنید که بارها آرزو کردم ای کاش چنین بود.....


دست خالی به دنیا آمدم،
دست خالی از دنیا می روم
و دست خالی شاهد کاملترین زندگی بودم.
"مارلو مورگان"