جسم زن جان زن

جسم زن جان زن

برای کسانی که آرزو دارند سلامت باشند...

شاید بتوان گفت اثر حاضر، جامع ترین کتابی است که در موضوع خود به فارسی ترجمه شده است. نویسنده به گونه ای بسیار دلنشین و زیبا و در نهایت صداقت و پاکی زن را زیر ذره بین گذاشته و از جهات مختلف چه جسمی و چه روانی مورد بررسی قرار می دهد و با شهامتی قابل ستایش نقاط ضعف خود را بیان می کند و در صدد چاره جویی بر می آید.

-    وقتی زنی تغییری در جهت بهبود بر می دارد، تمام افراد خانه ( چه او بچه داشته باشد یا نداشته باشد) از این بهبودی بهره می برند. سلامت خانواده و جامعه ( بدلیل نیروی مرکز گرای زن) به تنهایی بستگی به سالم شدن و سالم ماندن زن دارد.
-    جسم ما بهترین نظام تندرستی است که در اختیار داریم، البته در صورتی که بدانیم چگونه به آن گوش کنیم.
-    شفا روندی طبیعی و درونی است که در ید قدرت هر فردی می باشد، حال آنکه درمان کاری است که ما انجام آن را از دکتر انتظار داریم.
-    برای آنکه روند شفا اتفاق بیفتد، باید به این آگاهی برسیم که به همان اندازه ای که در مقابل بیماری مسئولیت داریم، مسئول بیمار شدن خود نیستیم. ما صرفا مسئول روش پاسخگویی به بی نظمی وارد شده به زندگیمان هستیم.
-    همه ما از قدرتی ذاتی و فطری برخورداریم که با تکیه بر آن و احساس تعهد، میتوانیم روند شفا را درکلیه سطوح زندگی خود آغاز یا تسریع کنیم. به محض اینکه شما خود را متعهد به بهبود زندگی خود می سازید، متوجه می شوید که هدایت و اطلاعاتی از منابع گوناگون به سوی شما سرازیر می شود.

گامهای دوازده گانه پیشنهادی:
1.    تاریخچه ای از زندگی خود تهیه کنید...
2.    باورهایتان را زیر و رو کنید...
3.    به احساساتتان احترام بگذارید و آنها را رها کنید...
4.    یاد بگیرید به پیام های بدن خود گوش کنید...
5.    یاد بگیرید به جسم خود احترام بگذارید...
6.    به وجود قدرت مافوق یا خرد درونی خود اعتراف کنید...
7.    خود را مدعی رشد فکری کامل بدانید...
8.    درخواست کمک...
9.    روی بدنتان کار کنید...
10.    جمع آوری اطلاعات...
11.    بخشش...
12.    فعالانه در زندگی خود شرکت کنید...

برگرفته از متن کتاب