حس زندگی

حس زندگی

رمانی در معنای زندگی...

حس زندگی، رمانیست در معنای زندگی و شناخت "پنج خواسته بزرگی زندگی"...

• می شود یک عمر در آرزوی بالا رفتن از یک کوه زندگی کرد و یا راهی یافت و از آن کوه بالا رفت. بدون واهمه از بلندی و بزرگی کوه. قدم های سنجیده و پخته میتواند ما را به قله هر کوهی که بخواهیم برساند.

• شناختن یا نشناختن خواسته هایمان فقط در دست خود ماست. مردم اکثرا در مورد خواسته هایشان حرف می زنند اما عمل نمی کنند. فقط در انتظار معجزه می نشینند.

• هر فردی می تواند با شناختن "پنج خواسته بزرگی زندگی" دنیایش را تغییر دهد. بیاموزد که بر هر مشکلی می توان غلبه کرد و پیروز شد. انتخاب مسیر درست و تمرکز، ضامن موفقیت و دستیابی به آرمان هاست.

• تغییرات ساده می تواند به تحولات بزرگ و پرقدرتی در زندگی تبدیل شود.

• کیفیت زندگی است که ارزش دارد نه کمیت آن. دستیابی به خواسته هایمان می تواند دشوار نباشد به شرط آنکه آنها را بشناسیم.

• آرمان های بزرگ ما با قدم های کوچک شروع می شود.

• رسیدن به آرمان های بزرگ به رغم همه محدودیت ها و در هر مسیری امکان پذیر است، اما باید خواست تا توانست.

• هر مانعی مثل یک کوه است. وقتی کسی از اولین کوه رد می شود، پیروزی عبور، او را سرشار از انرژی و بردباری می کند و راه رسیدن به "پنج خواسته بزرگی زندگی" را برایش هموار می کند.