هنر شادمانگی

هنر شادمانگی

چگونه با تغییر نگرشمان به مسائل، شادمانگی را تجربه کنیم...

 هنر شادمانگی کتابی است از دالای لاما و هووارد کاتلر(Howard Cuttler) روانپزشک آمریکایی، که از دالای لاما سوالاتی می پرسد. کاتلر سخنان دالای لاما را به تفضیل بیان می کند و جزئیاتی از چگونگی مصاحبه با دالای لاما را توصیف می کند، وی همچنین انعکاس خود را در مورد مطالب، اضافه می کند.

این کتاب آموزش نگرش انسان به مسائل را بررسی می کند. این مفهوم که هدف زندگی، شادی است؛ و شادی بیشتر توسط وضعیت ذهنی فرد به دست می آید تا توسط شرایط، اوضاع و وقایع خارجی.

سخنانی از دالای لاما، برگرفته از متن کتاب:
- شادمانی لحظه ای ما تا حدود زیادی به دیدگاههای ما بستگی دارد. در واقع اینکه ما در یک لحظه خاص شاد یا ناشاد هستیم، بستگی چندانی به اوضاع و شرایط ما ندارد، بلکه بسته به این است که ما از وضعیت خود چه برداشتی داریم و از آنچه در اختیار داریم چقدر راضی هستیم.

- چگونه می توان به رضایت درونی دست یافت؟ شیوه اول اینست که هرچه می خواهیم و به آن میل داریم را بدست بیاوریم که اگر تمایلات ما کنترل نشده باشند، دیر یا زود به حدی خواهیم رسید که به دنبال چیزهایی برمی آییم که توانایی داشتنش را نخواهیم داشت. شیوه دوم این نیست که هرچه می خواهیم را بدست آوریم، بلکه این است که آنچه را که داریم بخواهیم و دوست بداریم.

- ما غالبا با حساسیت بیش از حد، و واکنش به مسائل کم اهمیت، و یا شخصی کردن بیش از حد مسائل، باعث درد و رنج بیشتر خود می شویم. در عموم افراد این گرایش وجود دارد که مسائل ناخوشایند اما بی اهمیت را بیش از حد جدی بگیرند و به آن ابعاد گسترده ای بدهند، و این در حالی است که گاهی وقت ها نسبت به مسائل واقعا مهم بی اعتنا می مانند. در نتیجه، هرچند ما نمی توانیم همواره از موقعیت های دشوار اجتناب کنیم، اما می توانیم میزان رنج خود از آن موقعیت ها را تقلیل دهیم و این بستگی دارد به اینکه در برابر آن موقعیت چه واکنشی از خود نشان دهیم.