سرگذشت یک یوگی

زندگینامه یک یوگی

سرگذشت پاراهامسا یوگاناندا...

"زندگی و مرگ یک یوگی"

پاراهامسا یوگاناندا در هفتم مارس 1952 در لوس آنجلس کالیفرنیا پس از اتمام سخنرانی خود در ضیافتی که به افتخار H.E. Binay R. Sen سفیر هند در آمریکا برگزار شده بود به "ماهاسامادی" (آرامش بزرگ) فرو رفت و چشم از دنیا فرو بست. و به این ترتیب ارزش یوگا(وصول به حق) را نه تنها در زندگی بلکه در مرگ خود نیز نشان داد. هفته ها پس از ترک گفتن جسمش سیما و پیکر دگرگونی نیافته اش خبر از زوال ناپذیری می داد، و مانند همه روزهای حیاتش همچنان می درخشید.
آقای Harry T.Row رییس گورستان Forest Lawn Memorial-park در لوس آنجلس-که جسد پاراهامسا یوگاناندا موقتا در آنجا نگاه داری می شد- نامه یی رسمی برای "انجمن دوستداران وصول به حق" (Self-Realization Fellowship) فرستاد که در اینجا چکیده آن را می خوانید:
"عدم هر گونه نشانه حاکی از فساد در جسد پاراهامسا یوگاناندا خارق العاده ترین تجربه یی است که تاکنون داشته ایم. حتی بیست روز پس از مرگ نیز کوچکترین اثری از تجزیه و زوال در تن او به چشم نمی خورد. نه لکه یی به پوستش افتاده بود و نه آثار پوسیدگی یا خشک شدگی در نسوج بدنش مشاهده می شد. این حالت فاسد نشدن جسد- تا آنجا که تجربه به ما نشان می دهد- کاملا بی سابقه بوده است. هنگامی که جسد یوگاناندا را تحویل گرفتیم انتظار می رفت که کارکنان از پشت چشمی شیشه یی سرپوش، آثار معمول زوال پیشرو را در جسد او ببینند. اما هر روز که بدون ذره یی دگرگونی در سیما و پیکر او می گذشت بر حیرتمان می افزود. ظاهرا جسم یوگاناندا در یک حالت غیر معمول تغییر ناپذیری قرار داشت، و هیچ گاه بوی نامطبوع ناشی از فساد از پیکرش بر نمی خاست.
ظاهر جسمانی یوگاناندا در روز 27 مارس-پیش از آن که پوشش برنز بر روی او قرار گیرد- دقیقا همان گونه بود که در روز هفتم مارس(که او را تحویل گرفتیم). در روز 27 مارس به همان شادابی شب مرگش بود و نمی شد کوچکترین نشانه یی از تجزیه و زوال را در جسم او مشاهده کرد. به این دلایل دیگر بار می گوییم که مورد پاراهامسا یوگاناندا برایمان تجربه یی کاملا یکتا و منحصر به فرد بوده است."

برگرفته از متن کتاب