در هوای اشراق

dar havaye eshragh

365 مدیتیشن روزانه...


آگاهی و بینش اوشو بیش از سی سال مایه شادی و وجد جویندگان معنوی بوده و آنها را به چالشی پردامنه فراخوانده است.


کتاب در هوای اشراق نشانگر جوهر این آگاهی است که گستره ی وسیعی از سنت های معنوی و فلسفی را با داده های علم و روانشناسی امروزی به هم می آمیزد. این کتاب الهام بخش، امکان زندگی در این مکان و این لحظه را به خواننده می بخشد و او را ترغیب می کند شیوه ای از بودن را در پیش گیرد که جسم، ذهن و روح را یکپارچه و هماهنگ می سازد.

مطالب این کتاب برگرفته از گفتگوهای منتشر نشده میان اشو و بازدید کنندگان و دوستانش در عرض بیست سال است.