جوجه اردک زشت درون به قویی زیبا تبدیل خواهد شد

jooje ordake zeshte daroon

زشتی های درون خود را بپذیریم...

 

بسیاری از ما گام در راه رشد شخصی می گذاریم، چرا که در مقطعی احساس می کنیم بار دردهایی که به دوش می کشیم غیر قابل تحمل شده است. جوجه اردک زشت درون کتابی است درباره ی برداشتن نقاب از آن بخشی از وجودمان که روابطمان را تخریب می کند، روحیه مان را خراب می کند و ما را از رسیدن به رویاها و آرزوهای مان باز می دارد. این بخش از وجودمان همان چیزی است که روان شناس مشهور کارل گوستاو یونگ، سایه نامیده است.


به جای تلاش در سرکوب کردن سایه مان، لازم است آن را عیان کنیم و تمامی مواردی را که از رویارویی با آن هراس داریم، ببینیم و بپذیریم. منظورم این است که قبول کنیم این ویژگی هایی است که به ما مربوط می شود.

هنگامی که رابطه ای دوستانه با سایه ی خود برقرار کنید زندگی تان دچار تحول خواهد شد. کرمی که در پیله زندانی است به پروانه ای زیبا تبدیل خواهد شد.


برگرفته از فصل اول کتاب