تمرین با آینه

تمرین با آینه

بهبود زندگی در 21 روز...

 

به دوره بیست و یک روزه تمرین با آینه، خوش آمدید. این کتاب بر اساس ویدئوی "عاشق خود باشید" نوشته شده که در آن طی سه هفته آینده خواهید آموخت که چگونه با نگاه کردن به یک آینه، براحتی زندگی خود را تغییر دهید. کار با آینه –نگاه کردن به چشمان خود در آینه و گفتن جملات تاکیدی- موثرترین روشی است که من برای عاشق خود بودن و داشتن جهانی ایمن و عاشقانه، یافته ام.

 

روز اول: عاشق خود باشید.

روز دوم: با آینه ی خود دوست شوید.

روز سوم: مراقب گفتگو با خود باشید.

روز چهارم: گذشته ی خود را رها کنید.

روز پنجم: اعتماد به نفس خود را بسازید.

روز ششم: انتقاد درونی خود را رها کنید.

روز هفتم: عاشق خود باشید: مروری بر هفته اول.

روز هشتم: کودک درون خود را دوست بدارید.

روز نهم: کودک درون خود را دوست بدارید.

روز دهم: بدن خود را دوست بدارید، درد خود را شفا بخشید.

روز یازدهم: حس خوبی داشته باشید، خشم خود را رها کنید.

روز دوازدهم: بر ترس خود غلبه کنید.

روز سیزدهم: روز خود را با عشق شروع کنید.

روز چهاردهم: عاشق خود باشید: مروری بر هفته دوم.

روز پانزدهم: خودتان و تمام کسانی که شما را رنجانده اند، را ببخشید.

روز شانزدهم: روابط خود را شفا بخشید.

روز هفدهم: بدون استرس زندگی کنید.

روز هجدهم: شاهد شکوفایی خود باشید.

روز نوزدهم: در زندگی، نگرش سپاسگزاری داشته باشید.

روز بیستم: آموزش تمرین با آینه به کودکان.

روز بیست و یکم: اکنون عاشق خود باشید.

 

چرا این برنامه بیست و یک روزه است؟

آیا می توانید زندگی خود را طی سه هفته به کلی تغییر دهید؟

شاید کاملا نشود، اما بذر آن کاشته می شود. وقتی این تمرین را ادامه می دهید، این بذرها رشد کرده و به عادت های جدید و خوب ذهنی تبدیل می شوند که درها را به سوی یک زندگی عالی و شادی بخش باز می کنند.

 

پس بیایید شروع کنیم...

 

برگرفته از مقدمه و متن کتاب