آرامشی برای روح

آرامشی برای روح

سفری به ماوراء وجود...

 

آیا تا به حال فکر کرده اید اگر بتوانید لحظاتی خودتان را از قید و بند محدودیت هایی که همچون حصاری به دور خود کشیده اید رها نمایید چه اتفاقی خواهد افتاد؟


ایا دوست دارید بدانید برای رسیدن به آرامش درونی هر روزه چه کارهایی می توانید انجام دهید؟


این کتاب راه کارهای ساده ای را با درک عمیقی از حالات درونی شما ارائه می دهد و پاسخ های جالبی برای پرسش های ذهنی شما فراهم می آورد. این دانسته ها نخستین اکتشافات درونی شما از زندگی خصوصی و سفری به درونتان است.
خواندن این کتاب و انجام تمرین های آن رابطه شما با جهان پیرامون و نیز رابطه شما با خودتان را تغییر داده و بطور قطع آرامشی پایدارتر را برایتان فراهم می آورد.

 

 

بریده ای از کتاب:
"در حقیقت، افکار و تصوراتتان بسیار کمتر از آنچه مایل هستید بر هستی تأثیر گذارند. اگر قادر باشید در نقش فاعل به تمامی تفکراتتان توجه کنید، خواهید دید که بیشتر آنها در تضاد با یکدیگرند و هیچ وابستگی و همبستگی ای با هم ندارند. آنها جز بر شما، بر شخص یا چیز دیگری تأثیر ندارند و تنها باعث می شوند در مورد آنچه در گذشته رخ داده و یا آنچه قرار است روی دهد، احساس خوب و یا بدی پیدا کنید. اگر وقت خود را به این امید صرف می کنید که فردا باران نبارد، دارید وقتتان را به هدر می دهید؛ تفکراتتان باران را متوقف نخواهند کرد. روزی در می یابید که این پچ پچ های مداوم هیچ معنا و مفهومی ندارند، و دلیلی ندارد برای پی بردن به دلیل روی دادن هر چیزی تلاش کنید.


در نهایت در می یابید که زندگی، خود، دلیل اصلی این مشکلات نیست، بلکه دلیل آنها، هیاهوهایی است که ذهن در مورد هر رخدادی در زندگی به پا می کند؛ گاه چیزی را سخت می کند و گاه آسان و زندگی همچنان ادامه می یابد."