سلامتی با آیورودا

سلامتی با آیورودا

زندگی صحیح از راه آیورودا...

 

سازمان جهانی بهداشت در نگرشی جامع و فراگیر برای افزایش سلامتی نوع بشر، روش های پیشگیری از بیماری را بسیار ارجح بر درمان آنها می داند و اجزاء این مهم، خود موجب تحولی شگرف در ساختار زیربنایی پزشکی نوین شده است. همسو با این رویکرد، شالوده اغلب پزشکی های کهن بر پیشگیری استوار است و در میان آنها، آیورودا، بواسطه منابع غنی مدون به شدت مورد استقبال و بازنگری پزشکان عصر حاضر، بالاخص پزشکان غربی و سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است.


این کتاب با تأکید بر اصول اساسی آیورودا که شامل "تغذیه درست"، "روش زندگی درست" و "نگرش درست" می شود، شیوه های صحیح پیشگیری را که قابل اجرا برای هر فرد در هر موقعیتی می باشد، ارائه می دهد. مطالعه کتاب فوق برای تمامی پزشکان نوین، علاقمندان طب مکمل، دوستداران طب سنتی و همه آنانی که شیوه های طبیعی را راهکار درست مقابله با بسیاری بیماریهای بشر می دانند، توصیه می شود.