سوالاتت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند

سوالاتت را تغییر بده

ده ابزار قدرتمند برای زندگی و کار...

 

این کتاب سرشار از ایده های عالی است و در آن روشی جدید و مطمئن برای فکر کردن معرفی شده است که می تواند تأثیری مثبت بر زندگی ما بگذارد.


دکتر ماریل آدامز روش ها، مهارت ها و ابزارهایی برای اجرای ساده تفکر سوالی، در خانه یا محل کار ارائه می دهد و به ما می آموزد چطور می توانیم با تمرکز بر یادگیری به جای قضاوت کردن، موثرتر و کارامدتر باشیم.


دکتر آدامز قدرت پرسشگری را در جهت دهی به تفکر و در نتیجه اعمال و نتایج آن به ما خاطر نشان می کند تا بتوانیم با طراحی قدرتمندترین سوالات برای رسیدن به هدف، روی آینده تأثیر بگذاریم.


به رانندگان ماشین های مسابقه می آموزند که به جاده تمرکز کنند نه به خط پایان. زمانی که این کتاب را می خوانید، به جاده توجه کنید که بالاترین قابلیتتان را نشان می دهد، و به پرسش هایی فکر کنید که به آینده بهتر منجر می شود؛ پرسش هایی مانند: " بزرگ ترین احتمال مثبتی که می توانم تصور کنم، چیست؟"