اوپادشا

اوپادشا

درس هایی برای زندگی...

 

این کتاب چکیده ای است از سخنان سوامی ویشنو دواناندا(1993-1927) در مورد موضوعات مختلف در زمینه علم یوگا. سوامی ویشنو دواناندا معلمی بسیار فرهیخته بود که از شوخ طبعی، داستان های متنوع و حکایات برای توضیح بهتر موضوعات سخت و پیچیده ی یوگا استفاده می کرده است، این کتاب نیز موضوعات مرتبط با یوگا از جمله ذهن، قانون عمل و عکس العمل، اصوات جهان هستی و ... را با زبانی بسیار ساده و دلنشین توضیح می دهد.

 

این سخنان بین سالهای 1970 تا 1990 زمانی که سوامی ویشنو در حال تاسیس مراکز بین المللی یوگا ودانتا در هر قاره ای از جهان بود، گردآوری شده است.

 

باشد که همه ی انسان ها کلامی از این کتاب را توشه ی راه خود کنند و آن شعله ی کم نور وجود خود را روز به روز شعله ور تر سازند.