چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

چهار اثر از فلوانس اسکاول شین

پیام معنویت...

 

بازی زندگی و راه این بازی


کلام تو عصای معجزه گر تو است


در مخفی توفیق


نفوذ کلام

 

بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است.
...


آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت و هر چه بدهد باز خواهد گرفت.
...


کسی که از نفوذ کلام با خبر است، به هنگام گفتگو دقت بسیار به خرج می دهد. کافی است مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردد. انسان با کلامی که به زبان می آورد پیوسته قوانینی برای خود وضع می کند.
...


چینی ها می گویند که آب از آن رو نیرومند ترین عنصر است که کاملا غیر مقاوم است. آب می تواند صخره را بشکافد و هر چه را که در برابرش قرار گیرد بروبد و از سر راه بردارد.
...


آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند. بازی زندگی، بازی بومرنگهاست. و پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد.
...


نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست.
...


در عرصه زندگی به ساز زندگی باید رقصید.
...


انتظارتان را عوض کنید تا اوضاع و شرایطتان عوض شود.
...


در قانون معنویت تنها حال وجود دارد و بس!
...


تقریبا همه موفقیت های عظیم بر پایه یک شکست بنا شده اند.
...


اگر هنوز به مرادهای دل خود نرسیده اید "نادرست طلبیده اید". یعنی "درست دعا نکرده اید" زیرا دعای تو همان گونه برآورده می شود که بر زبانت جاری شده است.
...

 

"جملاتی از کتاب"