شاد باش لعنتی

شاد باش

بدبین ها چطور شاد باشند...

 

شادی چیزی نیست که برایتان اتفاق بی افتد، بلکه شادی عکس العملی است که خودتان انتخاب می کنید به اتفاق ها نشان بدهید.


به خاطر داشته باشید ترس مثل یک مانع عمل می کند؛ ترس شما را از بدست آوردن آنچه واقعا می خواهید یا نیاز دارید، باز می دارد. اگر بترسید و به همان کاریکه همیشه انجام می دادید ادامه بدهید، پس همان چیزی که همیشه بدست آورده اید را بدست می آورید. می بایست با شهامت؛ عادت کردن به عادت هایتان را بشکنید، یا اینکه هر سال محکوم به زنده ماندن بشوید و همان همیشگی ها را داشته باشید!

 

 

روزانه 60،000 فکر از ذهن شما می گذرد. بستگی به شما دارد که حواس تان باشد 59،999 مورد از آنها منفی و بدبینانه نباشد. بنابراین دفعه بعد قبل از اینکه درباره چیزی شروع به فکر منفی کنید فقط در موردش فکر کنید که ... و اینکه: مغز شما 100 میلیارد سلول دارد و هر یک از آنها حداقل با 20،000 سلول دیگر در اتصال است. تنوع ترکیبات بالقوه تمام آنها بسیار انبوه تر از تعداد مولکول های موجود در تمام جهان هستی است! پس اگر بخواهید از بین این ترکیبات بسیار مختلف سلول های مغزی انتخاب داشته باشید، پس چرا همین امروز یک ترکیب جدید را انتخاب نمی کنید؟ این کتاب به شما کمک می کند تا دقیقا همین کار را بکنید.