علم زندگی

علم زندگی

راهنمای زندگی سالم با طب آیورودای ماهاریشی

 

کتاب علم زندگی نخستین کتاب راهنمای عملی جهت مهار کردن نیروی شفابخش ذهن می باشد. نوشته ای بر پایه مبانی آیورودا یا آیورود (به مفهوم "علم زندگی" در متون سانسکریت). شیوه درمانی ذهن/ بدن، با بیش از پنج هزار سال قدمت، که اخیرا تحت عنوان "آیورودای ماهاریشی" احیا شده است.

 

با اینکه مجموع بدن خود را به شکل ماده و جامد تصور می کنیم، در حقیقت بیشتر به رودخانه ای شباهت دارد که دائما در حال دگرگونی است. هر پنج روز یکبار، لایه های متعددی نو می شوند. در هر پنج هفته، دارای پوستی تازه می شوید. تقریبا 98 درصد از تعداد کل اتم های موجود در بدن، سالانه تعویض می گردند. ظاهرا چنین به نظر می آید که همان آدم قبلی هستیم، اما در واقع همانند ساختمانی می باشیم که یکایک آجرهای آن مرتبا تعویض می شوند.

 

روش پزشکی آیورودای ماهاریشی به ما ابزاری می دهد که در آن سطحی که هر روز مجددا و از نو زاده می شویم، دخالت کنیم. اصول راهنمایی آیورودای ماهاریشی بر این پایه است که ذهن عمیق ترین تآثیر را روی بدن می گذارد و رهایی از بیماری وابسته به ارتباط ما با هوشیاری درونی ما می باشد. اگر تعادل در آگاهی برقرار شود این تعادل به جسم نیز منتقل می شود. این مرحله از هستی بیش از هر گونه ایمنی فیزیکی، قادر به ایجاد سطح بالاتری از سلامت می باشد.

 

علم زندگی راهنمای قدم به قدم پزشکی ذهن/بدن بر اساس نیازهای فردی می باشد. با تعیین نوع بدن خود به کمک پرسشنامه داخل کتاب و اجرای رژیم های مربوط به آن و کاستن از فشارهای عصبی و انجام تمرینات بدنی و سایر اعمال لازم ارائه شده در کتاب، شما به بازسازی تعادل مورد نیاز بدن با طبیعت و به زبان دیگر به ایجاد سلامت کامل می پردازید.

 

"برگرفته از پشت جلد کتاب"