ساتیاناندا یوگا/ بیهار یوگا

"ساتیاناندا ساراسواتی" شاگرد "شیواناندا "، مدرسه یوگای بیهار را در سال 1964 افتتاح کرد.

ساتیاناندا

ساتیاناندا ساراسواتی(1923-2009) 


سیستم یوگای وی، در مورد کیفیت سر، قلب و دست ها(هوش، احساسات و عمل) سخن می گوید و تلاش می کند تا ابعاد فیزیکی، روانی و معنوی یوگا را در هر تمرین، ادغام کند. تکنیک یوگانیدرا نیز ابداع ساتیاناندا است.

این سیستم یوگا نسبت به بسیاری از سیستم ها آرام تر است و بارزترین ویژگی آن، تاکید بر خودآگاهی (آگاهی از بدن همراه با تجسم بدن در حین تمرین و پس از تمرین و آگاهی از هیجانات و خلق)، آگاهی از تنفس، رهایی و وانهادگی آگاهانه بدن و ذهن، و توجه آگاهانه به حال است که نتیجه آن گسترش آگاهی در همه حوزه‌های زندگی افراد است.

در کلاس یوگای ساتیاناندا شما ترغیب می شوید تا درباره همه جنبه های شخصیت خود از طریق یوگا یاد بگیرید. در این سیستم اعتقاد بر این است که تغییر، فرآیندی است که به صورت طبیعی و به عنوان نتیجه تمرین منظم با آگاهی کامل رخ می دهد نه با اجبار ذهن و بدن فراتر از حد آن.

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا