آدوموکا شوان آسانا (Adho Mukha Svanasana)

معنی:
آدو(adho) یعنی به سمت پایین و موکا(mukha) به معنی صورت است: آدوموکا یعنی صورت به سمت پایین. شوان (svan) نیز به معنی سگ است. این وضعیت شبیه سگی است که با سر پایین بدنش را می کِشد.


تکنیک:
• روی شکم دراز بکشید و پاها را حدودا 30 سانتیمتر فاصله دهید. انگشتان و سینه پاها را روی زمین قرار دهید.
• کف دست ها را طرفین قفسه سینه قرار دهید، طوریکه انگشتان دست ها به سمت سر باشند.
• به همراه بازدم، تنه را از زمین بلند کنید و دست ها را کشیده کنید. سر را به داخل و به سمت پاها بکشید.آرنج ها را صاف کنید و پشت را بکشید.
• زانوها را صاف کنید و پاشنه پاها را به سمت زمین ببرید. کف پاها و پاشنه پاها باید کاملا روی زمین باشند. لبه داخلی پاها را موازی کنید.
این حرکت را می توان از اوتان آسانا نیز انجام داد. در این صورت پاها را یکی یکی عقب می بریم تا جاییکه حدودا بین 95 تا 110 سانتی متر بین دست ها و پاها فاصله باشد.


فواید:
• از بین بردن خستگی و برگرداندن انرژی از دست رفته(اگر بیشتر توقف کنیم)
• مفید برای دوندگان بعد از مسابقات طولانی
• از بین بردن درد و خشکی در پاشنه پاها
• قوی کردن قوزک ها و شکل دادن به عضلات پا
• از بین بردن خشکی در تیغه های شانه
• بهبود آرتریت در مفاصل شانه
• تقویت ماهیچه های شکم
• کاهش سرعت ضربان قلب و در نتیجه نشاط بخشی
• آمادگی برای شیرشاسانا
• جوانسازی سلولهای مغز و تقویت آنها

آدوموکا شوان آسانا برای افراد با فشار خون بالا نیز مفید است.