آردها چاندراسانا (Ardha Chandrasana)

معنی:

آردها، به معنی نیمه و چاندرا به معنی ماه است. این حرکت شبیه ماه نیمه است.

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید و سپس به اوتیتا تریکون آسانا در سمت راست بروید.

• با بازدم، همزمان با خم کردن زانوی راست، کف دست راست را تقریبا 30 سانتی متر جلوی پای راست قرار دهید. همزمان پای چپ را نزدیک پای راست بیاورید.(میتوانید برای راحتی و در ابتدا، دست راست را روی یک آجر قرار دهید)

• با بازدم بعدی، پای چپ را از زمین بلند کنید و دست و پای راست را کشیده کنید.

• کف دست چپ را روی هیپ چپ قرار دهید، شانه ها را بالا بکشید. قفسه سینه را به سمت چپ بچرخانید و تعادل خود را حفظ کنید.

• وزن بدن بایستی روی نیمه راست لگن و پای راست باشد. دست راست فقط حمایتی برای حفظ تعادل است. در صورتی که در حرکت کاملا احساس استقرار می کنید، دست چپ را به زمین عمود کنید.

• برای بازگشت، به تریکون آسانا برگردید و سپس حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.

 

فواید:
• مفید برای افرادی که پاهای آسیب دیده دارند
• تنظیم قسمت پایین ستون مهره و اعصاب مرتبط با ماهیچه های پاها
• تقویت زانوها
• درمان مشکلات شکمی همانند سایر وضعیت های ایستاده یوگا