آردها ناواسانا (Ardha Navasana)

معنی:

آردها، به معنی نیمه و ناوا به معنی قایق است. این وضعیت، شبیه قایق است.

 

تکنیک:

  • در دانداسانا بنشینید.
  • انگشتان دست ها را در هم ببافید و دست ها را پس سر و دقیقا بالای گردن قرار دهید.
  • با بازدم، تنه را عقب ببرید و همزمان پاها را بالا بیاورید. پاها را محکم کنید و انگشتان پاها را کشیده کنید. تعادل خود را روی باسن حفظ کنید و دقت کنید که هیچ قسمتی از ستون مهره روی زمین نباشد. انقباض دیی
  • زاویه پاها با زمین 30 تا 35 درجه است و تاج سر با انگشتان پاها در یک خط است.
  • دقت کنید که در توقف در حرکت، نفس خود را حبس نکنید و همینطور سعی کنید نفس عمیق هم نکشید
  • تفاوت بین آردها ناواسانا و پاریپورنا ناواسانا این است که در پاریپورنا ناواسانا، پاها بالاتر می روند و فاصله بین آنها و شکم کمتر است.