بوجانگاسانا (bhujangasana)

معنی: 

بوجانگا به معنی مار است. در این وضعیت، بدن شبیه ماری است که آماده حمله می باشد.


تکنیک:
• روی شکم دراز بکشید و پیشانی را روی زمین قرار دهید. پاها را کشیده و جفت کنید و انگشتان پاها را به سمت عقب بکشید. کف دست ها را زیر شانه ها روی زمین قرار دهید.
• با فشار دادن کف دست ها روی زمین، تنه را بالا بیاورید.
• تنه را تا جایی بالا بیاورید که استخوان شرمگاهی همچنان روی زمین باقی بماند.
• دنبالچه را داخل بکشید. باسن و رانها را منقبض کنید و سر را کمی به عقب ببرید.
• آرنج ها کمی خم هستند، مگر اینکه ستون مهره خیلی منعطف باشد.
• به همراه بازدم، آرنج ها را خم کنید و تنه را روی زمین قرار دهید.


فواید:
• نوشدارویی برای ستون مهره آسیب دیده
• درمان مشکلات دیسک ستون مهره( اگر دیسک ها جا به جایی اندکی داشته باشند، این تمرین دیسک را در جای اصلی خود قرار می دهد)
• باز شدن و انبساط قفسه سینه
• تنظیم ستون مهره