چاتورانگا دانداسانا (chaturanga dandasana)

معنی: 

چاتور(chatur) به معنی چهار است. آنگا(anga) به معنی عضو؛ و داندا (danda) به معنی چوب بلند است. در این وضعیت 4 عضو بدن یعنی دست ها و پاها، بدن را نگه می دارند؛ و بدن موازی زمین و سفت، مثل یک چوب است.

 

تکنیک:
• روی شکم دراز بکشید. انگشتان و سینه پا را روی زمین قرار دهید.
• آرنج ها را خم کنید و کف دست ها را طرفین قفسه سینه قرار دهید. پاها را حدودا 30 سانتی متر فاصله دهید و دنبالچه را داخل بکشید.
• همراه بازدم، بدن را بالا بیاورید تا آرنج ها 90 درجه و بازوها موازی زمین شوند. وزن را به کف دست ها و انگشتان پاها بدهید.

• .بدن را مثل چوب سفت نگه دارید. از سر تا پاشنه پاها موازی زمین است و زانوها صافند.(می توان در ابتدا زانوها را روی زمین قرار داد؛ و به مرور زمان و همراه با قوی شدن عضلات، حرکت را به صورت کامل انجام داد)
• دقت کنید که آرنج ها کنار تنه بمانند و کمر به سمت زمین نرود.
• به روبرو نگاه کنید.
این حرکت را از وضعیت خط کش(اوتیتا چاتورانگا دانداسانا) نیز می توان انجام داد که در اینصورت به همراه بازدم، تنه را پایین می آوریم تا آرنجها نود درجه شوند.

 

فواید:
• قوی کردن دست ها
• افزایش تحرک و قدرت مچ دست ها
• تنظیم ارگان های شکمی
• زیبا کردن حالت بدن
• افزایش قدرت ماهیچه های پشت و ماهیچه های مرکز بدن