دانورآسانا (Dhanurasana)

معنی:

دانو به معنی کمان است. در این وضعیت، دست ها مانند سیم کمان استفاده می شوند تا سر، تنه و پاها را بالا بکشند. این وضعیت همانند یک کمان خم است.

 

تکنیک:

  • روی شکم دراز بکشید و دستان را عقب بکشید.
  • به همراه بازدم، زانوها را خم کنید، دستان را به عقب کشیده کنید و با هر دست قوزک پای موافق را بگیرید.
  • بازدم کامل انجام دهید و با بالا آوردن زانوها از زمین، پاها را بالا بکشید و همزمان قفسه سینه را از زمین بلند کنید. دست ها و بازوها مانند سیم کمان عمل می کنند و بدن را مانند کمان خم می کشند.
  • سر را بالا بیاورید و تا جایی که ممکن است آن را عقب بکشید. نه دنده ها و نه استخوان های لگن را روی زمین بگذارید. وزن بدن تنها روی شکم است.
  • وقتی پاها را بالا می آورید، زانوها را به هم نزدیک نکنید، چراکه در این صورت پاها به اندازه کافی بالا نمی آیند. وقتی به اندازه کافی بالا آمدید، ران ها، زانوها و قوزک ها را به هم نزدیک کنید.
  • طبیعی است که به دلیل کشش شکم، نفس ها تند می شوند. تا حد ظرفیت خود در حرکت توقف کنید.
  • به همراه بازدم، قوزک ها را رها کنید، پاها را صاف کنید و سرو پاها را پایین بیاورید. استراحت کنید.

فواید:

  • مفید برای افرادی که دچار فتق دیسک بین مهره ای هستند(با تمرین مداوم)