گموک آسانا (Gomukhasana)

معنی:

گو به معنی گاو و موکا به معنی صورت است. گموکا یعنی صورت شبیه گاو. همینطور گموکا یک آلت موسیقی است که همانند سر گاو، یک سمت ان باریک و سر دیگر پهن است.

 

تکنیک:

 • در دانداسانا بنشینید.
 • به کمک فشار کف دستان روی زمین، لگن را بلند کنید. زانوی چپ را خم کنید و عقب ببرید و روی پای چپ بنشینید.
 • دست را از روی زمین بردارید، پای راست را بلند کنید و ران راست را روی ران چپ قرار دهید. باسن را بلند کنید و با کمک دستان قوزک ها و پاشنه پاها را کنار هم بیاورید تا زمانی که با هم تماس پیدا کنند.
 • قوزک ها را رها کنید و انگشتان پا را کشیده به سمت عقب کنید.
 • دست چپ را بالای سر ببرید، آن را خم کنید و کف دست چپ را زیر گردن و بین کتف ها قرار دهید. دست راست را پایین بیاورید و آن را خم کنید و ساعد راست را روی پشت بدن بالا ببرید تا زمانیکه دست راست به بین کتف ها برسد. انگشتان دستها را بین کتف ها در هم بگیرید.
 • در زمان توقف در حرکت، گردن و سر زا صاف نگه دارید و مستقیم روبرو را نگاه کنید.
 • برای برگشت از حرکت، قلاب دستان را باز کنید، پاها را رها کنید و حرکت را در سمت دیگر انجام  دهید.

 • فواید:

 • درمان انقباض در پاها با ایجاد کشش در ماهیچه های پا
 • گشایش قفسه سینه
 • صاف کردن پشت
 • کشش در ماهیچه لتی سیموس دُرسی در پشت
 • ایجاد حرکت آزادانه در مفصل شانه ها