هالاسانا (Halasana)

معنی: 

"هالا" به معنی گاوآهن است که شکل آن، شبیه این وضعیت است. این حرکت قسمتی از ساروانگ آسانا و ادامه آن است.

 

تکنیک:
سالامبا ساروانگاسانا  را انجام دهید.
• قفل گلو را آزاد کنید و تنه را به آرامی به سمت زمین بیاورید و همزمان پاها را بالای سر ببرید و انگشتان پاها را روی زمین قرار دهید.
• دست ها را در پشت تنه و در میانه آن قرار دهید و آنها را به تنه فشار دهید تا تنه را بر زمین عمود کنید. زانوها را صاف نگه دارید.
• در جهت مخالف با پاها، دست ها را روی زمین کشیده کنید.ابتدا شست ها را در هم قلاب کنید و سپس کل انگشتان دستها را در هم قلاب کنید و در مرحله نهایی مچ دست ها را بچرخانید تا شست ها روی زمین قرار بگیرند. کف دستها را نیز کشیده کنید .
• بازوها را سفت؛ و آرنج ها را صاف کنید و از شانه، دستان را پایین بکشید.
• پاها و دست ها در جهت های متفاوت کشیده می شوند و این ستون مهره را کاملا کشیده می کند.
• توصیه می شود که وقتی دستان را در هم قلاب کردید، بعد از چندی، جای قلاب دستان را عوض کنید.
• برای برگشت از حرکت، دست ها را آزاد کنید، دوباره به ساروانگ آسانا بروید و به آرامی برگردید. سپس به پشت دراز بکشید و استراحت کنید.
در ابتدا، نگه داشتن شست پاها روی زمین دشوار است که اگر زمان ساروانگ آسانا را طولانی تر کنید و سپس به هالاسانا بروید، شست ها راحت تر روی زمین قرار می گیرند.


اگر فشار خون بالا دارید یا می خواهید حرکت را ساده تر انجام دهید، برای رفتن به حرکت، به سالامبا ساروانگ آسانا نروید. بلکه به پشت دراز بکشید، با بازدم پاها را بالا بیاورید و به زمین عمود کنید و چند لحظه توقف کنید. با بازدم بعدی، پاها را بالای سر ببرید و شست ها را روی زمین یا اگر می خواهید روی صندلی ، چهارپایه یا دیوار قرار دهید.

 

فواید:
• حرکتی مفید برای احساس باد در شکم(بعد از حرکت، احساس سبکی را می توان بلافاصله حس کرد)
• جوانسازی ارگان های شکمی
• افزایش جریان خون در ستون مهره و بهبود کمردرد
• از بین رفتن انقباضات در دست ها
• مفید برای افراد دارای فشار خون بالا
• از بین بردن خشکی شانه ها