جانوشیرش آسانا (Janu Sirsasana)

معنی:

جانو یعنی زانو و شیرشا یعنی سر. در این آسانا سر روی زانو گذاشته می شود در نتیجه سر به زانو نام گرفته است.

 

تکنیک:

 • در دانداسانا بنشینید.
 • زانوی چپ را خم کنید و آن را به سمت چپ ببرید، طوریکه سمت خارجی ران چپ و ساق چپ روی زمین قرار بگیرند.
 • پاشنه چپ را داخل ران پای چپ و نزدیک لگن قرار دهید.انگشت شست پای چپ بایستی با داخل ران پای راست در تماس باشد. اگر زاویه بین دو پا منفرجه باشد، و زانوی چپ تا حد ممکن عقب باشد، بدن از زانوی خم شده کشیده می شود. البته نگه داشتن پاها با زاویه نود درجه نیز صحیح است.
 • دست ها را جلو و به سمت پای راست کشیده و پای راست را با کمک دستان نگه دارید. در ابتدا فقط انگشتان پای راست را بگیرید و به تدریج کف پا و بعد پاشنه پا را بگیرید و نهایتا مچ یک دست را با دست دیگر در کف پا بگیرید. اگر ممکن نیست که با پشت صاف پا را بگیرید، حتما از یک بند استفاده کنید و پا را با کمک آن بگیرید. 
 • پای راست را کشیده و زانوی راست را صاف نگه دارید.
 • به همراه بازدم، با کمک خم کردن آرنج ها به پهلو، تنه را جلو بکشید و در ابتدا پبشانی، سپس بینی، سپس لب ها و نهایتا چانه را زیر زانوی راست قرار دهید. در حالت پیشرفته می توانید چانه را داخل یا خارج زانو و روی زمین بگذارید. اگر پا را با کمک بند نگه داشته اید، برای رساندن سر به پا کمی به خودتان زمان بدهید.
 • در ابتدا ممکن است پای راست به طرف راست متمایل شود. به مرور از این وضعیت جلوگیری کنید.
 • پشت را کاملا کشیده کنید، تنه را جلو بکشید و قفسه سینه را روی ران راست قرار دهید.
 • به همراه دم، سر و تنه را بلند کنید، آرنج ها را صاف کنید، برای چند لحظه بالا را نگاه کنید، ستون مهره را صاف و کشیده کنید و سعی کنید تا پشت را مقعر کنید.
 • سپس دست ها را رها کنید و به دانداسانا برگردید.
 • حرکت را در سمت دیگر و با توقف یکسان تکرار کنید.

فواید:

 • تأثیر روی کبد و طحال و در نتیجه کمک به هضم
 • فعال کردن کلیه ها و تنظیم کردن آنها
 • مفید برای افرادی که دچار غده پروستات بزرگ شده هستند(این افراد بایستی طولانی تر در حرکت باقی بمانند و این آسانا را به همراه ساروانگ آسانا انجام دهند.)
 • پایین آوردن تب موثر است(البته به شرطی که تب، بالا نباشد)