مریچی آسانا 1 (Marichyasana 1)

معنی:

این آسانا به فرزانه ای با نام "مریچی"، پسر "برهما" اختصاص داده شده است.

 

تکنیک:

  • در دانداسانا بنشینید.
  • زانوی چپ را خم کنید و کف پا را طوری روی زمین بگذارید که ساق پا به زمین عمود باشد و ماهیچه پشت ساق با ران تماس داشته باشد.
  • پاشنه پای چپ را نزدیک لگن قرار دهید. لبه داخلی پای چپ با ران پای راست تماس داشته باشد.
  • شانه و دست چپ را جلو بکشید تا زمانی که زیربغل چپ ساق پای چپ را لمس کند. دست چپ را دور ساق و ران چپ بچرخانید، آرنچ چپ را خم کنید و ساعد چپ را پشت کمر ببرید. سپس دست راست را نیز عقب ببرید و با یک دست مچ دست دیگر را بگیرید. اگر این ممکن نیست، با انگشتان یک دست، انگشتان دست دیگر را بگیرید و یا از یک بند استفاده کنید.
  • حالا قفسه سینه را به چپ برگردانید، پای راست را صاف نگه دارید و در این مرحله باقی بمانید و به انگشت شست پای راست نگاه کنید.
  • به همراه بازدم، به جلو خم شوید و پیشانی، سپس بینی، سپس لب ها، و نهایتا چانه را روی زانوی راست قرار دهید. در این مرحله هر دو شانه را موازی زمین نگه دارید و نفس بکشید. دقت کنید که پشت پای راست تمام مدت توقف، روی زمین باقی بماند.(در ابتدا خم شدن به جلو دشوار است، مخصوصا بعد از گرفتن دستها، اما با تمرین درست می شود)
  • به همراه دم، سر را از زانوی راست بردارید، دست ها را رها کنید، پای چپ را صاف کنید و به دانداسانا برگردید.
  • حرکت را در سمت دیگر انجام دهید و مساوی با سمت دیگر توقف کنید.

 

فواید:

  • سالم نگه داشتن ارگان های شکمی( در این حرکت، برای خم شدن به جلو و قراردادن چانه روی زانو، ارگانهای شکمی بشدت منقبض می شوند.این انقباض، جریان خون را دور ارگانهای شکمی بهتر میکند و آنها را سالم نگه میدارد.)