مریچی آسانا 3 (Marichyasana 3)

معنی:

این آسانا به فرزانه ای با نام "مریچی"، پسر "برهما" اختصاص داده شده است.

 

تکنیک:

 • در دانداسانا بنشینید.
 • زانوی چپ را خم کنید و کف پا را طوری روی زمین بگذارید که ساق پا به زمین عمود باشد و ماهیچه پشت ساق با ران تماس داشته باشد.
 • پاشنه پای چپ را نزدیک لگن قرار دهید. لبه داخلی پای چپ با ران پای راست تماس داشته باشد.
 • به همراه بازدم، ستون مهره را 90 درجه به چپ بچرخانید تا قفسه سینه از زانوی خم شده، جلوتر رود. بازوی راست را روی ران چپ بیاورید.
 • شانه راست را پشت زانوی چپ ببرید و دست راست را کشیده کنید. ستون مهره را بیشتر به سمت چپ بپیچانید.
 • به همراه بازدم، دست راست را دور زانوی چپ بچرخانید، آرنج راست را خم کنید و مچ راست را به سمت کمر ببرید. با بازدم بعدی، دست چپ را عقب ببرید. انگشتان دستها را به هم برسانید، کف دست ها را بگیرید و در مرحله پیشرفته، با یک دست مچ دست دیگر را بگیرید. این پیچش ستون مهره در ابتدا دشوار است ولی با تمرین و به مرور زمان، زیر بغل، زانوی خم شده را لمس می کند.
 • دست راست باید زانوی چپ را محکم بگیرد و بین زیربغل راست و زانوی چپ نباید هیچ فاصله ای باشد.
 • بعد از اینکه دستها یکدیگر را گرفتند، ستون مهره را بیشتر به سمت چپ بچرخانید.
 • دقت کنید که پای راست بایستی در وضعیت دانداسانا باقی بماند.
 • گردن را می توانید به سمت جلو یا عقب بچرخانید تا انگشت شست پای راست را ببینید یا به عقب نگاه کنید.
 • دست ها را آزاد کنید و به دانداسانا برگردید. سپس حرکت را در سمت دیگر تکرار کنید.

 

فواید:

 • تنظیم کبد و طحال، و جلوگیری از تنبلی در آنها (به دلیل انقباض در این حرکت)
 • مفید برای روده ها