ماتسی آسانا (Matsyasana)

معنی:

"ماتسیا" به معنی ماهی است. این حرکت به ماتسیا، تناسخ ویشنو(یکی از خداهای هند) به صورت ماهی، اختصاص داده شده است.

 

تکنیک:

  • درپادماسانا بنشینید.
  • به پشت روی زمین دراز بکشید.
  • به همراه بازدم، از دست ها و آرنج ها کمک بگیرید و با کمک بالا آوردن گردن و قفسه سینه از زمین، و قرار دادن تاج سر روی زمین، پشت را قوس دهید.
  • با کمک دستها، شست پاها را بگیرید و آرنج ها را روی زمین قرار دهید، سر را عقب تر بکشید و قوس پشت را افزایش دهید.
  • در مرحله بعدی، دستها را از پاها جدا کنید، آرنج ها را خم کنید. با هر دست آرنج دست دیگر را بگیرید و ساعدها را بالای سر روی زمین قرار دهید.
  • در این وضعیت به اندازه لازم توقف کنید و آرام نفس بکشید.
  • برای برگشت، پشت سر را روی زمین قرار دهید، به پشت دراز بکشید. سپس با دم به پادماسانا در وضعیت نشسته برگردید. پاها را رها کنید و استراحت کنید.
  • جای پاها را عوض کنید و حرکت را تکرار کنید.
  • برای سادگی می توان حرکت فوق را در حالتی انجام داد که پاها صاف و کشیده روی زمین و کف هر دو دست کنار ران ها روی زمین قرار دارند.

فواید:

  • مفید برای تیروئید(به دلیل کشش گردن در این حرکت)