پاریپورنا ناواسانا (Paripurna Navasana)

معنی:

پاریپورنا، به معنی کامل و ناوا به معنی قایق است. این وضعیت شبیه قایق و پاروهایش است.

 

تکنیک:

  • در دانداسانا بنشینید.
  • به همراه بازدم، تنه را کمی عقب ببرید و همزمان پاها را از زمین بالا بیاورید. پاها را سفت نگه دارید و انگشتان پاها را به سمت روبرو بکشید.
  • بالانس خود را فقط روی باسن نگه دارید. هیچ قسمتی از ستون مهره نباید با زمین تماس داشته باشد، در نتیجه زاویه پاها با زمین حدود 60 تا 65 درجه است و پاها بالاتر از سر هستند.(در آردها ناواسانا یا قایق نیمه، پاها هم سطح سر هستند.)
  • دست ها را از زمین بردارید و آنها را به جلو بکشید، طوریکه با زمین موازی و نزدیک ران ها باشند. کف دست ها به سمت هم و هم سطح شانه هستند.
  • برای حس کردن اثر حرکت، بایستی حداقل 20 ثانیه در حرکت توقف کنید.
  • برای برگشت از حرکت، ابتدا دست ها را پایین بیاورید، پاها را روی زمین قرار دهید، به پشت دراز بکشید و استراحت کنید.