پارشووتان آسانا (Parsvottanasana)

معنی:

"پارشوا" به معنی کنار و پهلو و "اوتانا" به معنی کشش شدید است.

 

تکنیک:

 • در تاداسانا بایستید.
 • پاها را به اندازه حدودا یک متر باز کنید و دست ها را روی کمر بگذارید.می توانید باز کردن پاها را با پرش انجام دهید.
 • با دم تنه را به سمت راست بچرخانید. ران و پای راست را 90 درجه به راست بچرخانید و دقت کنید که ران، زانو و مچ در یک خط باشند. پای چپ را 75 تا 80 درجه به راست بچرخانید و پای چپ را محکم کنید. سر را به عقب ببرید.
 • بهمراه بازدم تنه را به جلو بیاورید و سر را روی زانوی راست قرار دهید. دست ها را از کمر جدا کنید و آنها را طرفین پای راست قرار دهید. اگر دست ها به زمین نمی رسند، دو طرف پاها آجر گذاشته و دست ها را روی آجر قرار دهید.
 • به مرور پشت را بیشتر کشیده کنید و گردن را چنان کشیده کنید تا بینی، لب ها و نهایتا چانه به پایین زانوی راست برسند و روی آن قرار بگیرند.
 • کاسه زانوها را بالا بکشید و هر دو پا را محکم کنید.
 • پس از توقف کافی در حرکت، سر و تنه را بالا بیاورید، تنه و پاها را به طریقی که گفته شد به سمت چپ بچرخانید و حرکت را درسمت چپ انجام دهید.
 • پس ازانجام دادن حرکت در دو سمت، تنه و انگشتان پاها را به روبرو برگردانید و به تاداسانا برگردید.
 • در این وضعیت، دست ها می توانند وضعیت های متفاوتی داشته باشند. ساده ترین شکل دست ها این است که مثل آنچه توضیح داده شد، دست ها را روی زمین بگذاریم. می توان با یک دست، مچ دست دیگر را در پشت گرفت که به این وضعیت دست، بادامانی باندا گفته می شود. می توان با هر دست بالای آرنج (در واقع بازوی دست دیگر) را در پشت گرفت که به این وضعیت بادا هاستا گفته می شود. در وضعیت نهایی، دست ها در پاشیما ناماسکارا(مثل وضعیت ناماسته ولی در پشت بدن) قرار می گیرند.

 

فواید:

 • افزایش جریان خون در سر و قلب
 • حرکتی مفید برای تمام ورزشکاران