پسچی موتان آسانا (Paschimottanasana)

معنی:

"پسچیما" در لغت به معنای غرب است و بیانگر کل پشت بدن از پاشنه پاها تا سر است. قسمت شرقی بدن، جلوی بدن از صورت تا انگشت شست پاست. تاج سر، قسمت شمالی یا بالایی است و کف پاها و پاشنه ها قسمت جنوبی یا پایینی بدن هستند.

در این آسانا، تمام پشت بدن کشیده می شود، در نتیجه اسم آن کشش شدید پشت است.
به این آسانا "اوگراسانا" یا "برهماچاریاسانا" نیز گفته می شود. "اوگرا" به معنی نیرومند است. و "برهماچاریا" یعنی تجرد و خویشتن داری.


تکنیک:
• در دانداسانا بنشینید.
• بهمراه بازدم، از لگن به جلو خم شوید. دست ها را به جلو بکشید و شست پاها را بگیرید. شست پا را بین شست دست، و انگشت اشاره و وسط بگیرید.
• ستون مهره را کشیده کنید و سعی کنید پشت را صاف کنید. اگر ممکن نیست که دست ها را به پاها برسانید، میتوانید در ابتدا از یک بند استفاده کنید و آن را کف پاها بیاندازید و با دستان بگیرید.
• آرنج ها را به طرفین خم کنید، از آنها به عنوان اهرم استفاده کنید و تنه را به جلو بکشید. پیشانی را روی پاها قرار دهید. به مرور زمان و با تمرین، کشش را بیشتر کنید تا بتوانید کف پاها را از بالا و سپس از پهلو بگیرید و چانه را روی زانوها قرار دهید.
• در مراحل بعدی چانه را زیر زانوها قرار دهید و کف یک دست را با دیگری و سپس یک مچ را با دیگری بگیرید.
• دقت کنید تا پشت پاها صاف باقی بمانند.
• بعد ازتوقف کافی، با دم از حرکت برمیگردیم.
• اگر حرکت صحیح انجام شود، هیچ فشاری در پشت احساس نمی شود.

 

فواید:
• تنظیم ارگان های شکمی و پیشگیری از کم کاری آنها
• تنظیم کلیه، جوانسازی کل ستون مهره و بهبود گوارش
• ماساژ قلب، ستون مهره و ارگانهای شکمی و درنتیجه سرحال شدن و استراحت ذهن
• افزایش خون رسانی به ناحیه لگن و تنظیم غدد جنسی
• درمان ناتوانی جنسی