سالامبا بوجانگ اسانا (Salamba bhujangasana)

معنی:

"آلامبا" به معنی پشتیبان، ساپورت و "سا" یعنی همراه با. بنابراین "سالامبا" به معنی همراه با ساپورت است. بوجانگا به معنی مار است. این وضعیت بوجانگ آسانایی است که همراه با ساپورت ساعدها انجام می شود.

 

تکنیک:

  • روی شکم دراز بکشید و پیشانی را روی زمین قرار دهید. پاها را کشیده و جفت کنید وانگشتان پاها را به سمت عقب بکشید. دنبالچه را داخل بکشید و کمر را کشیده کنید.
  • آرنج ها را خم کنید و ساعدها را روی زمین قرار دهید، طوریکه کف دستان روی زمین و طرفین سر باشند.
  • توجه کنید که انگشتان دست ها به سمت جلو و در یک خط با تاج سر باشند. آرنج ها و ساعدها را نزدیک بدن نگه دارید.
  • به همراه دم، سر و تنه را بالا بیاورید و بازوها را موازی زمین کنید.
  • آرنج ها، ساعدها و کف دستان را روی زمین نگه دارید و تنه را تا جایی بالا بیاورید که استخوان شرمگاهی همچنان روی زمین باقی بماند.
  • تا هر زمان که راحتید در حرکت باقی بمانید.

فواید:

  • مفید برای افرادی که دچار کمردرد یا فتق دیسک بین مهره ای هستند