ستوباندا ساروانگ آسانا(اوتانا مایورآسانا نیز نامیده می شود) (Setu Bandha Sarvangasana/ Uttana Mayurasana)

معنی:

ستو، به معنی پل است و ستوباندا، به معنی ساختمان پل است. در این وضعیت، بدن قوس دارد و با شانه ها، کف پاها و پاشنه پاها نگه داشته می شود. قوس بدن توسط دست ها که در کمر قرار دارند، ساپورت می شود.

اوت به معنی شدید و تان به معنی کشش است. این آسانا شبیه طاووسی(مایورا) است که در حال کشش است.

 

تکنیک:

در حالت پیشرفته، این آسانا را از سالامبا ساروانگ آسانا انجام می دهیم. به این طریق که پاها را با زانوی صاف یا خم به طرف زمین آورده و آن ها را روی زمین قرار می دهیم. بدن مثل پل می شود و تنها نقاط تماس بدن با زمین، پس سر، گردن، شانه ها، آرنجها و پاها است. پس نهایت حرکت زمانی است که زانوها صافند و دست ها تنه را ساپورت می کنند.

پیشنهاد می شود که در ابتدا تکنیک ساده این حرکت را به صورت زیر تمرین کنید.

  • به پشت روی زمین دراز بکشید. زانوها را خم کنید و کف پاها را نزدیک لگن روی زمین قرار دهید. پاها و زانوها را می توانید به اندازه عرض شانه فاصله دهید ولی دقت کنید که در طول حرکت پاها موازی هم باقی بمانند.(در صورت نیاز میتوانید مشابه سالامبا ساروانگ آسانا، یک پتو زیر تنه قرار دهید.)
  • کف دست ها را طرفین لگن روی زمین قرار دهید.
  • به همراه بازدم، کف دستها و پاها را به زمین فشار دهید، دنبالچه را داخل بکشید و لگن را از زمین بلند کنید. سعی کنید ناف و قفسه سینه را تا حد امکان به سمت سقف بالا ببرید، تا جاییکه رانها تقریبا با زمین موازی شوند. قفسه سینه را به سمت چانه ببرید و دقت کنید که زانوها دقیقا بالای مچ پاها قرار بگیرند.(می توانید در ابتدا و برای راحتی از یک آجر استفاده کنید و آن را عمودی زیر استخوان خاجی ولی به طرف دنبالچه قرار دهید.)
  • دست ها را زیر تنه در هم قلاب کنید و آنها را بکشید. وزن بدن روی سر، گردن، شانه ها، دست ها و پاها تقسیم شده است.
  • برای برگشت از حرکت، تنه را به آرامی پایین بیاورید و پاها را کشیده کنید.

 

فواید:

  • حرکتی درمانی برای آُسم، فشار خون بالا، پوکی استخوان و سینوزیت
  • کاهش علاثم منوپوز