اوپاویشتاکن آسانا (Upavistha Konasana)

معنی:

"اوپاویشتا"، به معنی نشسته و "کُنا" به معنی زاویه است.

 

تکنیک:

  • در دانداسانا بنشینید
  • پاها را یکی یکی به طرفین ببرید و تا جاییکه ممکن است، آنها را باز کنید. طول پاها را کشیده کنید و دقت کنید که پشت پاها روی زمین باشند.
  • با هر دست، انگشت شست پای موافق را طوری بگیرید که انگشت شست پا، بین انگشت شست دست، انگشت اشاره و انگشت میانی باشد.
  • ستون مهره را صاف نگه دارید. اگر با گرفتن شست پا، ستون مهره خم می شود، با استفاده از دو کمربند پاها را بگیرید؛ به طوریکه کف هر پا، یک کمربند بیاندازید و آن را با دست بگیرید. ستون مهره را کشیده کنید. به مرور زمان و با تمرین، کشش پشت پاها را بیشتر کنید تا نیازی به کمربند نباشد.
  • به همراه بازدم، کشش را بیشتر کرده و به جلو خم شوید تا نهایتا سر روی زمین قرار گیرد. در مرحله بعدی گردن را هم کشیده کنید و چانه را روی زمین قرار دهید.
  • در مرحله بعدی، لبه خارجی پاها را بگیرید و سعی کنید تا قفسه سینه را روی زمین قرار دهید.
  • پس از توقف به میزان کافی، تنه را از زمین بردارید و به دانداسانا برگردید.