سالامبا شیرش آسانا 1(Salamba Sirsasana 1)

معنی:
سالامبا به معنی ساپورت است و شیرشا یعنی سر. این حرکت ایستادن روی سر است که یکی از مهمترین آساناهای یوگاست.

 

تکنیک:
• از یک پتو یا مت چهارلا برای زیر سر استفاده کنید و کنار آن زانو بزنید.
• ساعدها را در وسط پتو یا مت قرار دهید به طوریکه فاصله بین آرنج ها بیشتر از عرض شانه نباشد.
• انگشتان دست ها را در هم قلاب کنید، به طوریکه کف دست ها کاپ شکل شوند. لبه خارجی دست ها را روی پتو قرار دهید. هنگامی که به حرکت می روید، انگشتان دست ها بایستی قفل باقی بمانند.
• تاج سر را روی پتو قرار دهید به طوریکه پس سر با کف دستها که کاپ شکل هستند، تماس داشته باشد. دقت کنید که پس سر یا پیشانی را روی زمین نگذارید، فقط تاج سر! برای این منظور زانوها را به سمت سر نزدیک کنید.
• بعد از اطمینان از محل صحیح سر، زانوها را از زمین بلند کنید و انگشتان پاها را به سمت سر نزدیک کنید. تا جایی که ممکن است شانه ها را از زمین دور کنید.
• به همراه بازدم، هر دو پا را با کمک فشار اندکی به زمین و با زانوهای خم بلند کنید. زانوها را به سمت سقف بالا بیاورید و سپس آنها را صاف کنید.
• پاها را کشیده کنید و تمام بدن را به زمین عمود نگه دارید. انگشتان پاها را به سمت سقف بالا بکشید.
• تا حد ظرفیت در حرکت باقی بمانید. برای برگشت زانوها را خم کنید، آنها را در شکم جمع کنید و برگردید. دقیقا به همان ترتیبی که به حرکت رفتید از آن برگردید.
افراد مبتدی بایستی حرکت را کنار دیوار انجام دهند، بطوریکه فاصله سر از دیوار بین 5 تا 7 سانتی متر باشد.
با تمرین و وقتی تعادل خود را پیدا کردید، برگشت از حرکت را با زانوهای صاف انجام دهید(برای اینکار لگن کمی به عقب می رود).
افراد پیشرفته می توانند رفت و برگشت از حرکت را به پاهای صاف انجام دهند.

اگر تعادل خود را از دست دادید، بهترین کار این است که قلاب انگشتان را بلافاصله باز کنید، ریلکس باشید و زانوها را خم کنید. برای اینکه شیرش آسانا را به سادگی و بدون حمایت انجام دهید باید ابتدا هنر افتادن را فرا بگیرید.


فواید:
• ایجاد تعادل و توازن ذهنی و فیزیکی
• افزایش جریان خون به سلولهای مغز و در نتیجه جوانسازی آنها، افزایش قدرت تفکر، و روشن شدن افکار
• مفید برای افرادی که ذهنشان زود خسته می شود
• خونرسانی مناسب به غده های هیپوفیز و پینه آل در مغز(رشد، سلامت و سرزندگی ما به کارکرد این دو غده مربوط است)
• درمان کم خوابی و تقویت حافظه
• تقویت ریه ها و تسکین سرماخوردگی، سرفه، ورم لوزه و تپش قلب
• درمان یبوست (اگر به همراه ساروانگ آسانا و سیکل آن انجام شود)
• بهبود سطح هموگلوبین خون(اگر به طور منظم انجام شود)
• ایجاد تعادل در تمام جنبه های زندگی: بین غم و شادی، شکست و پیروزی و غیره

 

نکته مهم: در ابتدا می توانید حرکت ایستادن روی سر را کنار دیوار انجام دهید. در این صورت، دقت کنید که فاصله سر و دیوار نباید بیشتر از 5 تا 7 سانتی متر باشد. اگر این فاصله بیشتر باشد، ستون مهره گرد می شود و شکم جلو می آید. وزن بدن به سمت آرنج ها می رود و ممکن است وضعیت سر تغییر کند، صورت قرمز می شود و به چشم ها فشار می آید. در نتیجه برای شخص مبتدی ضروری است که این حرکت را تخت نظر مربی باتجربه انجام دهد.

 

نکته مهم: بهتر است شیرش آسانا را با پاهای صاف و آرام انجام دهید، یعنی بالا و پایین رفتن را با پاهای صاف و به آرامی انجام دهید، تا جریان خون به سمت سر را کنترل کنید.