کورماسانا (Kurmasana)

معنی:

" کورما"، به معنی لاک پشت است. در این آسانا (مخصوصا در مرحله آخر و در سوپتا کورماسانا) بدن همانند لاک پشتی است که در لاک خود فرو رفته است.


تکنیک:
• در دانداسانا بنشینید.
• پاها را یکی یکی به طرفین ببرید تا زمانی که فاصله بین زانوها تقریبا پنجاه سانتی متر شود.
• زانوها را خم کنید و با نزدیک کردن پاها به سمت تنه، زانوها را بالا بیاورید.
• به همراه بازدم، تنه را به سمت جلو خم کنید و دست ها را یکی یکی زیر زانوها ببرید. بازوها را به سمت زیر زانوها برده و دستان را به طرفین کشیده کنید. شانه ها را روی زمین قرار دهید و کف دستان را روی زمین بگذارید.
• به همراه بازدم، باز هم تنه را کشیده کنید، گردن را کشیده کنید و پیشانی، سپس چانه و در نهایت قفسه سینه را روی زمین بیاورید؛ و دوباره پاها را به جلو بکشید. در این وضعیت، زانوها نزدیک زیربغل ها می آیند به طوریکه پشت زانوها پشت بازوها و نزدیک زیر بغلها را لمس می کند.
• به تدریج کشش را قوی تر کنید تا جاییکه چانه و قفسه سینه روی زمین قرار بگیرند. پاها را صافتر کنید و پاشنه پاها را روی زمین فشار دهید.

 

فواید:
• آرام کردن ذهن و کمک به تعادل آن
• تنظیم ستون مهره و باز کردن شانه ها
• افزایش انعطاف لگن
• فعالسازی ارگان های شکمی
• افزایش انرژی و سلامت
• آرام کردن اعصاب مغز(طوری که بعد از حرکت احساس سرحالی به گونه ای است که گویی از خوابی عمیق برخاسته ایم)
• آماده کردن شخص برای پنجمین مرحله یوگا: پراتی آهارا(بازگرفتن احساسات از اشیاء بیرونی)