بالاسانا (Balasana)

معنی:
بالا به معنی کودک است. به این وضعیت، حالت استراحت کودک نیز گفته می شود.


تکنیک:
• روی زمین زانو بزنید، انگشتان شست پا را کنار یکدیگر نگه دارید و روی پاشنه پاها بنشینید. زانوها را به اندازه عرض لگن، باز کنید. اگر در این وضعیت نمی توانید راحت بنشینید، یک پتوی تا شده ضخیم را پشت زانو، بین ساق و ران قرار دهید.
• به همراه بازدم، تنه را به سمت بین ران ها پایین بیاورید. ستون مهره را کشیده کنید، به طوریکه دنبالچه از کمر دور شود و تاج سر از گردن فاصله بگیرد.
• دستها را روی زمین و در کنار تنه قرار دهید. کف دستان را به سمت سقف گذاشته و شانه ها را به سمت زمین رها کنید. حس کنید که چگونه وزن شانه ها، کتف ها را در پشت ستون مهره فاصله می دهد.
• بالاسانا یک وضعیت استراحتی است. هر چقدر دوست دارید در حرکت توقف کنید. برای برگشت ابتدا ستون مهره را کشیده کنید و بعد به همراه دم، تنه را بالا بیاورید.
• به عنوان تنوع، دست ها را میتوانید به سمت بالای سر کشیده کنید و سپس آنها را رها کنید. در تصویر فوق، گرفتن پاشنه پاها برای بیشتر کشیده شدن ستون مهره مخصوصا گردن است. می توانید پس از چند لحظه دست ها را طرفین تنه رها کنید.

 

فواید:

• کشش ملایم لگن، ران ها و قوزک پاها
• آرام کردن مغز و کمک به از بین رفتن استرس و خستگی
• بهبود گردن درد و پشت درد(مخصوصا زمانی که زیر تنه و سر، ساپورتی مثل پتو یا متکا بگذاریم)